Vælg en side

Velkommen

Som erfaren konsulent i miljøstandarder, hjælper jeg jeres virksomhed at få implementeret et effektivt miljøledelsessystem enligt ISO 14001.

Kort om ISO 14001

En ISO 14001-certificering kan være en værdifuld strategi til at forbedre jeres miljømæssige præstationer, mindske miljøpåvirkningen og opnå konkurrencefordele på markedet.

Forbedret miljøpræstation

ISO 14001 hjælper virksomheden med at identificere og styre sine miljømæssige påvirkninger og risici. Ved at implementere systematiske processer kan virksomheden forbedre sine miljømæssige præstationer og minimere negative effekter på natur og samfund.

Overholdelse af lovgivning

ISO 14001 hjælper virksomheden med at overholde gældende miljølovgivning og reguleringer, ved at identificere relevante lovgivningskrav og etablere passende styringssystemer.

Øget troværdighed og omdømme

ISO 14001-certificering signalerer virksomhedens forpligtelse til miljømæssig bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. Det kan øge virksomhedens troværdighed og omdømme blandt kunder, investorer, myndigheder og lokalsamfund.

Adgang til nye markeder

ISO 14001-certificering kan åbne døre til nye markeder, især blandt miljøbevidste forbrugere og virksomheder, der foretrækker at arbejde med miljøcertificerede partnere.

Om mig

Som projektleder fokuserer jeg på projektets helhed, og jeg stræber altid efter innovative løsninger til komplekse udfordringer. Min tilgang er altid engageret, energisk og dedikeret til at skabe bæredygtige forandringer. At se mine kunder trives er min største motivation.

Læs mere om mig her.

Implementering af ISO 14001 i syv trin

For at implementere ISO 14001 tager jeg udgangspunkt i hvad I allerede har, for at justere og tilpasse det som er nødvendigt og tilstrækkeligt til en certificering. Som projektledere leder jeg projektteamet igennem følgende syv trin.

1. Forberedelse og ledelsens motivation

Sammen uddyber vi virksomhedens behov og ledelsens motivation til at implementere ISO 14001. Et projektteam etableres, der skal lede implementeringen.

2. Etablerede processer og initiativer

Vi gennemgår de allerede etablerede processer og initiativer, for at vurdere omfanget af den resterende del af arbejdet inden certificering.

3. Gennemførelse af en miljømæssig vurdering

Sammen får vi identificeret og dokumenteret virksomhedens væsentlige miljømæssige aspekter og påvirkninger, for at identificere risici og muligheder for forbedringer.

4. Udvikling af en miljøpolitik, miljømål og miljøorganisation

Baseret på den miljømæssige vurdering formulerer projektteamet sammen med ledelsen en klar miljøpolitik og fastsætter miljømål og en miljøorganisation. Vi skaber løbende opmærksomhed bland virksomhedens medarbejdere, på en måde som passer virksomhedens kultur og øvrige aktiviteter.

5. Opdatering af nye og eksisterende processer og dokumentation

Nye og opdaterede processer og dokumentation udgør en væsentlig rolle i virksomhedens miljøledelsessystem og støtter kontinuitet og forbedringer. ISO 14001 standarden sætter krav til hvad der skal dokumenteres.

6. Gennemførelse af intern audit og ledelsesgennemgang

Inden en ekstern auditør kommer til certificering gennemfører vi en intern audit og en ledelsesgennemgang.

7. Ekstern audit og certificering

Som en sidste del i implementeringsprocessen gennemgår virksomheden en ekstern audit, udført af et akkrediteret certificeringsorgan, for at vurdere overholdelsen af ISO 14001-standarden og opnå certificeringen. Hvis der skulle være afvigelser hjælper jeg med at lukke dem.

Kontakt mig gerne, så vi kan tale sammen om dit behov!

mail: kontakt@gardemyr.dk
Tlf: +45 2031 5758